Happy Hands Academy organiseert reeds een tweetal jaren om de paar maanden een intervisie/inspiratiemoment voor reflexologen.
Deze intervisies gingen telkens life door op onze vaste stek in Antwerpen.
Door de lockdown hebben we  Zoom ontdekt waardoor de intervisies konden blijven doorgaan.
Nu we elkaar weer life mogen ontmoeten, merk ik echter dat mensen niet geneigd zijn om van ver te komen om slechts een drietal uurtjes te sparren met collega’s.

Daarom hebben we gekozen voor een andere aanpak. Vanaf nu organiseren we 3 à 4 maal per jaar een INTERVISIE en 1 maal per jaar een INSPIRATIEDAG.

Wat is het verschil tussen een intervisie en een inspiratiedag?

👉 Een intervisie gaat online door via ZOOM; de inspiratiedag gaat LIFE door in Antwerpen.

👉 De intervisie duurt 3 uur; de inspiratiedag 7 uur (lunch inbegrepen)

👉 Voor een online intervisie wordt er telkens een thema gekozen. De deelnemers krijgen hier inspraak in. De begeleidster/docent bereidt theorie & praktijk rond dat thema voor en neemt filmpjes op van de praktijk.
Elke deelnemer ontvangt hier digitaal een syllabus van.

👉 Op de inspiratiedag kunnen er meerdere thema’s aan bod komen en is er verdieping van de intervisies die er reeds geweest zijn. Hiervoor kunnen externe sprekers gevraagd worden.
Maar bovenal is het een ideale gelegenheid om te leren van elkaar met elkaar; technieken te demonstreren en te oefenen. Mensen die eerder al cursussen bij Happy Hands Academy volgden, krijgen hier ook de kans om technieken die ze niet helemaal onder de knie hebben, nog eens te bestuderen en in te oefenen.

👉 Zowel op de intervisies als op de inspiratiedag kunnen de collega-reflexologen overleggen met elkaar over casussen waar ze tegenaan lopen of andere problemen (marketing, inrichting, boekhouding, …) waar ze in hun dagdagelijkse praktijk mee te maken krijgen.

NIEUWE DATA
zaterdag 20 november 2021 INTERVISIE thema slaapproblemen
zaterdag 19 februari 2022 INTERVISE ONLINE thema nog niet gekend
zaterdag 14 mei 2022 INSPIRATIEDAG LIFE

INSCHRIJVEN KAN VIA DE KALENDER WORKSHOPS