BEGELEIDING IN DE KLAS of KINDERGROEP (minimum 1 uur)

Doelgroep

Deze begeleiding is gericht op professionals die reeds onderlinge kindermassage toepassen in de kindergroep.
Na een aantal maanden of jaren praktijkervaring te hebben opgedaan met de methodiek Onderlinge Kindermassage kan het nuttig zijn om een inspiratie- of opfrisbijeenkomst te plannen. Vooraf kijken we hoe onderlinge kindermassage en aanraakspel nu gebruikt worden in jouw organisatie en op welk vlak jullie kennis willen aanvullen of opfrissen.

Inhoud

Indien nodig kan er begeleiding in de klas/groep gegeven worden. De trainer van de Happy Hands Academy kan dan bijvoorbeeld een massagelesje geven, zodat de leerkracht kan zien hoe de massageles gegeven wordt; of de leerkracht geeft zelf een lesje onder toezicht van de trainer. Daarna is er ruimte voor nabespreking en begeleiding.
De trainer kan ook op een teamoverleg komen waar de eventuele problemen kunnen besproken worden.

Kosten

Trajecten op maat worden steeds gefactureerd à rato van €120/uur