OUDER INFOMOMENT (1 uur)

Doelgroep

Geschikt voor ouderavonden van scholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang en gezinsopvang.

Inhoud

Tijdens een presentatieavond worden (gast)ouders geïnformeerd over de filosofie en de aanpak van de methodiek van Onderlinge Kindermassage.
We geven ze heel beknopt wat theoretische toelichting mee. Ook gaan ze via enkele praktijkoefeningen het effect zelf ervaren.

Kosten

Trajecten op maat worden steeds gefactureerd à rato van €120/uur