top of page

Privacy
verklaring

Verwerking van persoonsgegevens
Adam&Eva bvba verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt door gebruik te maken van onze diensten en/of die u zelf op eender welke andere manier aan ons meedeelt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en Naam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u uitdrukkelijk verstrekt bij het maken van een online-afspraak, in correspondentie, bij telefonisch contact of mondeling tijdens een behandeling.

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Adam&Eva bvba verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens betreffende uw gezondheid

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Biometrische gegevens

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Adam&Eva bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of acties

 • Om u te bellen of e-mailen indien nodig voor de goede uitvoering van onze dienstverlening

 • Om u te informeren over wijzigingen van wetgevingen en/of onze diensten/evenementen

 • Om goederen bij u te bezorgen, zoals bijvoorbeeld een cadeaubon

 • Afhandelen van uw betaling 

 • Om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die vereist zijn in het kader van  belastingaangifte van Adam&Eva bvba

De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde cloud of die van derden of in onze afgesloten praktijkruimte. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uitdrukkelijk uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Gebruikerscommunicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Adam&Eva bvba verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te kunnen verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren.
Derde partijen 
Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de producten, diensten en website van Adam&Eva bvba. We oefenen geen controle uit op en zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden die u via de website van Adam&Eva bvba kan bezoeken. 
Delen van persoonsgegevens met derden
Adam&Eva bvba deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit zou vereist zijn in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben afgesloten of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval zullen wij hiervoor vooraf en uitdrukkelijk uw toestemming moeten hebben gevraagd en verkregen. 
Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
Adam&Eva bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in te zien, om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adam&Eva bvba.
U heeft eveneens recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wil u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan een specifiek verzoek naar sabine.azura@telenet.be.

In onze mailings heeft u onderaan de mogelijkheid om uw persoonsgegevens aan te passen of om u uit te schrijven als bestemmeling.
Bescherming van persoonsgegevens
Adam&Eva bvba neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, waaronder de juiste codering en fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens bewaren. 
Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacy beleid kan ten allen tijde worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit privacy beleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het privacybeleid in dit document aangeven en indien de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving.

 

Sabine Van Laarhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Adam&Eva bvba.

bottom of page